Mission Statement

Multidisciplinair kunstenfestival voor kinderen en volwassenen

STORMOPKOMST is een multidisciplinair kunstenfestival voor kinderen en volwassenen met  een speciale focus op de kunstvormen en disciplines die weinig aan bod komen in de kinderkunstenorganisaties en de reguliere kinderprogrammering van de cultuurcentra: beeldende kunst, mediakunst, muziek, architectuur, en interdisciplinaire kunstvormen met één van deze disciplines als vertrekpunt. Zeker buiten de grote steden komen kinderen hier haast niet mee in contact. Het format van een festival biedt een laagdrempelige instap om artistieke ontdekkingen te doen. Door middel van een gevarieerd festivalprogramma biedt STORMOPKOMST zowel 'kenners' als 'passanten' een kwalitatief ontdekkingsfeest aan.

Creatie, presentatie, trajecten

STORMOPKOMST wil via creatie, presentatie en trajecten een bijdrage leveren aan een klimaat waarin kwalitatieve en innoverende kunst voor, door en met kinderen een vanzelfsprekende plaats krijgt. STORMOPKOMST richt zich tot alle kinderen (tot ca. 12j) en de volwassenen die dagelijks met hen omgaan, in de context van gezin, school, vrije tijd. STORMOPKOMST wil ook een inspirerende rol spelen voor kunstenaars en andere volwassenen die door de aard van hun werk of hun positie in de samenleving een impact kunnen hebben op de artistieke omgeving en ontwikkelingskansen van kinderen.

Innovatief en genereus

Artistiek onderzoek gaat hand in hand met de zorg voor een gevarieerd publiek. STORMOPKOMST streeft  zowel naar het juiste kader voor elk werk als naar een goede omkadering voor het publiek. Het festival besteedt veel zorg aan het creëren van een uitnodigende en stimulerende context voor kunstbeleving waarin exploratie, verbeelding en verbinding centraal staan. Tegenover de sterk gemediatiseerde kindercultuur met een vluchtig spektakelgehalte poneert STORMOPKOMST de duurzaamheid van onderzoekende en gedeelde artistieke ervaringen. STORMOPKOMST zet zich in om kinderen en gezinnen uit diverse culturen en sociaal-economische situaties te bereiken. 

Laboratorium, heel het jaar door

STORMOPKOMST is meer dan een festival. Het is ook een laboratorium voor artistieke ontwikkelingen, kunsteducatieve omkadering en sectoroverschrijdende synergieën. Als dusdanig is STORMOPKOMST ook buiten de festivalperiode actief. Via creatieopdrachten en tijdens residenties of ateliers worden kunstenaars gestimuleerd om hun artistiek onderzoek te delen met kinderen. Samen met kunstenaars en kunsteducatieve organisaties worden er nieuwe vormen van omkadering ontwikkeld.

Volledig nieuw is de inzet op enkele langdurige en sectoroverschrijdende trajecten die de volledige subsidieperiode omspannen. Deze trajecten vertrekken vanuit maatschappelijke uitdagingen in verband met het artistiek klimaat waarin kinderen opgroeien. In elk traject wil STORMOPKOMST het potentieel van enkele partnerorganisaties uit diverse beleidsdomeinen samensmeden tot een synergie met een artistieke en maatschappelijke meerwaarde. STORMOPKOMST is de initiator en motor van deze trajecten, die het versterkt door middel van samenwerking of coproducties met kunstenaars of kunstenorganisaties, een creatieopdracht, publiekswerking en presentaties tijdens het festival. Mits een goede procesopvolging kunnen deze trajecten een voorbeeldfunctie krijgen op Vlaams niveau.

Regionale verankering, brede Vlaamse inbedding, internationale ambities

STORMOPKOMST combineert een stevige regionale verankering met een brede inbedding in het Vlaamse kunstenveld en internationale ambities. Voor de creatie en presentatie van innovatief artistiek werk voor, door en met kinderen werkt STORMOPKOMST samen met kunstorganisaties en individuele kunstenaars uit heel Vlaanderen en verder. In de meerjarige trajecten gaat STORMOPKOMST de uitdaging aan om via een gefaseerd en praktijkgericht artistiek samenwerkingsproces zijn maatschappelijke rol als kinderkunstenorganisatie maximaal te spelen.

Durfbouwveld 2014 ┬ęSacha Jennis

Nieuwe laag...

OntbEIt 2015 ┬ęSacha Jennis