Missie

STORMOPKOMST is een verrassende dosis kunst voor jong en oud(er). 

STORMOPKOMST verbreedt het begrip van wat kunst voor kinderen kan zijn met een focus op beeldende kunst, performance, installaties en multidisciplinair werk. Het jaarlijkse festival en samenwerkingen doorheen Vlaanderen zorgen er voor dat ook kinderen buiten de grote steden in contact komen met een kwalitatief en vernieuwend kunstaanbod. Daarnaast ondersteunen we kunstenaars om werk te ontwikkelen voor een jong publiek, of geven we bestaand werk een aangepaste context. We tonen zowel ‘af’ werk als work-in-progress. Door middel van dit gevarieerde programma biedt STORMOPKOMST zowel kenners als passanten een uniek ontdekkingsfeest aan.

Multidisciplinair presentatieplatform voor kinderen en volwassenen

STORMOPKOMST is een multidisciplinair presentatieplatform voor kinderen en volwassenen met  een speciale focus op de kunstvormen en disciplines die weinig aan bod komen in de kinderkunstenorganisaties en de reguliere kinderprogrammering van de cultuurcentra: beeldende kunst, mediakunst, muziek, architectuur, en interdisciplinaire kunstvormen met één van deze disciplines als vertrekpunt. Zeker buiten de grote steden komen kinderen hier haast niet mee in contact. Door middel van een gevarieerd programma biedt STORMOPKOMST zowel 'kenners' als 'passanten' een kwalitatief ontdekkingsfeest aan.

Creatie, presentatie, trajecten

STORMOPKOMST wil via creatie, presentatie en trajecten een bijdrage leveren aan een klimaat waarin kwalitatieve en innoverende kunst voor, door en met kinderen een vanzelfsprekende plaats krijgt. STORMOPKOMST richt zich tot alle kinderen (tot ca. 12j) en de volwassenen die dagelijks met hen omgaan, in de context van gezin, school, vrije tijd. STORMOPKOMST wil ook een inspirerende rol spelen voor kunstenaars en andere volwassenen die door de aard van hun werk of hun positie in de samenleving een impact kunnen hebben op de artistieke omgeving en ontwikkelingskansen van kinderen.

Innovatief en genereus

Artistiek onderzoek gaat hand in hand met de zorg voor een gevarieerd publiek. STORMOPKOMST streeft  zowel naar het juiste kader voor elk werk als naar een goede omkadering voor het publiek. Het platform besteedt veel zorg aan het creëren van een uitnodigende en stimulerende context voor kunstbeleving waarin exploratie, verbeelding en verbinding centraal staan. Tegenover de sterk gemediatiseerde kindercultuur met een vluchtig spektakelgehalte poneert STORMOPKOMST de duurzaamheid van onderzoekende en gedeelde artistieke ervaringen. STORMOPKOMST zet zich in om kinderen en gezinnen uit diverse culturen en sociaal-economische situaties te bereiken. 

Laboratorium, heel het jaar door

STORMOPKOMST is een laboratorium voor artistieke ontwikkelingen, kunsteducatieve omkadering en sectoroverschrijdende synergieën. Via creatieopdrachten en tijdens residenties of ateliers worden kunstenaars gestimuleerd om hun artistiek onderzoek te delen met kinderen. Samen met kunstenaars en kunsteducatieve organisaties worden er nieuwe vormen van omkadering ontwikkeld.

Regionale verankering, brede Vlaamse inbedding, internationale ambities

STORMOPKOMST combineert een stevige regionale verankering met een brede inbedding in het Vlaamse kunstenveld en internationale ambities. Voor de creatie en presentatie van innovatief artistiek werk voor, door en met kinderen werkt STORMOPKOMST samen met kunstorganisaties en individuele kunstenaars uit heel Vlaanderen en verder. In de meerjarige trajecten gaat STORMOPKOMST de uitdaging aan om via een gefaseerd en praktijkgericht artistiek samenwerkingsproces zijn maatschappelijke rol als kinderkunstenorganisatie maximaal te spelen. 

OntbEIt 2015 ┬ęSacha Jennis