Patrick Tresset

Paul-III.a, Paul-III.b en Paul-III.c

Patrick Tresset is een in Londen gevestigde Fransman. In zijn kunstpraktijk werkt hij met robots die hij menselijke handelingen laat nabootsen. Hij maakt meer bepaald robots die gedrag vertonen dat als artistiek of expressief omschreven zou kunnen worden.
Door robots dergelijke handelingen te laten doen, stelt Tresset verschillende aspecten van het menselijke creatieproces in vraag. Hoe kan een kunstenaar iets of iemand verbeelden. Hoe werkt dat eigenlijk? Wat zien mensen eigenlijk als ze naar tekeningen/kunstwerken kijken? En wat maakt dat mensen een zelfde handeling bij een robot en bij een mens anders ervaren? Hiermee begeeft Tresset zich op een grens tussen kunst, robotica en informatica. Maar hij stelt tegelijk ook fundamentele filosofische vragen over wat creatie is.

Hier in de tentoonstelling ‘Mens en machine’ toont hij drie robotarmen die gemonteerd zijn op tekentafels. Met behulp van een cameraatje kunnen ze de registratie van de persoon tegenover hen omzetten in een mechanische beweging van een pen waaruit een schets ontstaat.

Credits

2013

© Patrick Tresset

Volgende kunstenaar

Patrick Tresset - Paul-III.a, Paul-III.b en Paul-III.c