Theo Jansen

Strandbeest

Theo Jansen (°1948, Den Haag, Nederland) studeerde van 1967 tot 1975 natuurkunde aan de Technische Hogeschool Delft. Na zijn opleiding besloot hij kunstenaar te worden.

In 1990 maakte hij een eerste strandbeest. Toen nog met primitieve middelen en met plakband aaneen gezet. Maar geleidelijk aan werden de ontwerpen steeds ingenieuzer. Jansen was geïnteresseerd in het mechanisme van de evolutie en probeerde met de computer ontwerpen te selecteren zoals dieren in de evolutie worden geselecteerd.

In zijn oorsprong was het de bedoeling dat de strandbeesten al lopend over het strand het zand naar de vloedlijn zouden meenemen. Daardoor zouden wij ons tegen de dreiging van de zee beschermd voelen. Maar geleidelijk evolueerde de Animaris. Het oorspronkelijke uitgangspunt verdween naar de achtergrond. Steeds meer werd het de bedoeling om kunstmatig leven te creëren: een beest dat geen eten moet krijgen, maar onafhankelijk van de mens zelfstandig kan leven.

Janssen hoopt dat zijn strandbeesten ooit echt als een kudde rustig ‘hun leven kunnen leiden’. Recent rustte hij ze dan ook uit met sensoren om water en obstakels te detecteren.

Volgende kunstenaar

Theo Jansen - Strandbeest