Het was vandaag "kei-kei-keiplezant"!

22-03

Kon jij er niet bijzijn tijdens de eerste festivaldag? Dan geven wij jou graag een kort verslag!

De eerste festivaldag is alweer voorbij gevlogen! En het was een dag waarop grote en kleine durvers met z'n allen naar de Warande afzakten. Maar daarnaast was vandaag ook de dag dat...

Het "kei-kei-kei-plezant" was;
(Niet alleen 'Hoe ver kan je denken?' is kei-kei-kei-plezant, ook de rest van de activiteiten zijn dat!)
Er op het Warandeplein een heus bouwwerk uit de grond rees;
De Dode Zee zich verplaatste naar ons festival;
Een ui redden voorrang kreeg op al de rest;
En zowel grote als kleine durvers in een kast kropen.

En een dag van nog véél meer!
Alle dingen die zich vandaag in en om de Warande afspeelden, kunnen we spijtig genoeg niet opsommen. Kon je er zelf niet bij zijn, en wil je toch proeven van de festivalsfeer? Ontdek dan meer op ons Pinterestbord.

Of je kan natuurlijk tot woensdag nog binnenspringen!

« Back

D3D